קנדלברת אלומה

קנדלברה זו מעוצבת בצורת אלומת שיבולים.
כל שיבולת מייצגת בן משפחה ואילו האלומה מייצגת את המשפחה. כשם שכל שיבלת פונה לכיוון שלה, כך גם כל אחד ואחת במשפחה צומח ומתפתח לכיוון שונה וייחודי עבורו. ויחד עם זאת, כולם חלק מאלומה, קרי המשפחה, המאוחדת בערכים זהים, המעניקה לכל בן משפחה את העוצמה והכוח להגשמה עצמית.
הפסוק: "אישתך כגפן פוריה בירכתי בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" (תהילים קכח ג) המופיע במרכז הטבעת, מייצג את שלמות המשפחה באמצעות ישיבה סביב שולחן שבת ועליו שפע של מאכלים. גפן כסמל לפוריות האישה וזית כסמל לרעננות, חוזק ושלום. הבנים משולים לשטילי זיתים רעננים שבעתיד יהפכו לעצי זית ענפים. ניתן להזמין את הקנדלברה עם מספר קנים שונה, כמספר בני המשפחה (בין חמישה לאחד עשר).
חומרים: פליז מצופה רודיום. 

112,221₪‎


Copyright © 2019 AVI LUVATON. All rights reserved.