סקירה כללית
אבי לובטון www.luvaton.com מחזיק באתר זה ומפעיל את האתר עם צוות אתר לובטון המוערך שלו. הנגישות והשימוש באתר אינטרנט זה, כמו גם השירותים והמוצרים הזמינים דרך אתר זה כפופים לתנאי השירות, ההתניות והדגשים  הבאים. תוך שימוש בשירותים הניתנים באמצעות אתר זה, אתה מסכים לכל תנאי השימוש, אשר עשויים להיות לא מעודכנים או מתוקנים בעת ​​הצורך.
הגישה ל www.luvaton.com  מורשית על בסיס זמני. אנו עשויים להגביל את הגישה לחלק מסוים או לכל חלקי אתר זה בכל עת לצורך עדכון ותחזוקה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות שירותים ללא הודעה מוקדמת ולא נהיה אחראים אם www.luvaton.com יהיה לא זמין בעת כלשהי.
אתר זה עשוי להציג קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי www.luvaton.com. אין לאתר זה שליטה באתרים המקושרים ומסיר כל אחריות ממה שעשוי לקרות מהאתרים, השימוש בהם או לתוכנם. אם אתה משתמש באתר מקושר, אתה תהיה כפוף לתנאי השימוש והתקנות של האתר המקושר.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות עבור אתר זה מוצגת ב: www.luvaton.com/מדיניות-פרטיות/

ע”י שימוש באתר לובטון אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ושכל המידע שסיפקת הוא אמיתי ונכון.

איסורים
חל איסור להשתמש באתר זה כדי: לשלוח בכל צורה פרסומות או חומר פרסומי, לעודד או לבצע עבירה פלילית, להפר את זכויותיו הקנייניות של אדם אחר; לפרוץ חלק כלשהו של השירות; לשבש נתונים; להפיץ או להעביר סוס טרויאני, תולעת, פצצה לוגית, וירוס, או כל חומר אחר הגורם נזק בצורה התקפית או תוך הפרת סודיות; לגרום הפרעה לאחרים; לנסות להשפיע על התפקוד או ביצוע כל אמצעי מחשוב אליהם ניגשים דרך או שייכים לאתר זה. עבירה על תנאי שימוש אלה מהווה עבירה פלילית ו  www.luvaton.com  ידווח על כל עבירות כאלה לרשויות אכיפת החוק ויחשוף את זהותך אליהם.

האתר www.Luvaton.com אינו אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי וירוסים או חומרים טכנולוגיים מזיקים אחרים שיכולים לפגוע בציוד מחשבים, נתונים, תוכנות, או חומרים רכושיים אחרים עקב השימוש או הורדה של כל חומר מאתר זה או מאתר אחר המקושר לאתר זה.

קניין רוחני, תוכנה ותוכן
זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים והתוכנה יחד עם התמונות המצולמות הזמינות באתר זה נותרים קניינו של האתר www.luvaton.com או הזכיינים שלו והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות ברחבי העולם. כל זכויות אלה שמורות ל www.luvaton.com ולזכיינים שלו.

הפצה או שכפול בכל פורמט, פרסום, או מניפולציה של תוכן כלשהו או עותקים של התוכן המופיעים באתר זה או שניתן לך אסורה. כל התוכן המופיע באתר זה או שסופק לך אסור לשימוש בקשר לכל עסק או עסק מסחרי. מותר להדפיס, להציג או לאחסן את התוכן המסופק אך ורק לשימושך האישי.

תנאי המכירה

בעת ביצוע הזמנה באתר זה אתה מסכים לרכוש ולכן להיות כפוף לתנאי השימוש שלהלן. חשוב לציין כי כל ההזמנות הן בהתאם לזמינות המוצרים ומשמשות אישור למחיר ההזמנה.

זמני האספקה עשויים להשתנות בהתאם למיקום גאוגרפי וזמינות המוצר. איננו לוקחים אחריות על עיכובים כלשהם הנובעים מאיחורים בדואר או אירוע יוצא דופן או נסיבות שאינן בשליטתנו.

כדי להזמין או לרכוש מאתר www.luvaton.com אתה חייב להיות מעל גיל 18 ובעל  כרטיס אשראי או כרטיס חיוב תקף שהונפק על ידי בנק או חברת אשראי מקובלים עלינו. לאתר www.luvaton.com שמורה הזכות לסרב לכל בקשה להזמנה שתבצע. אם הזמנתך תתקבל, אתה תקבל אישור בדוא”ל ואנו נאמת את הזהות מולה ביצעת את ההזמנה. בד”כ הזהות תהיה האתר www.luvaton.com או במקרים מסוימים עשויה להיות צד שלישי. אם קיימת את ההזמנה מול צד שלישי, החוזה נעשה בינך לבין הצד השלישי ויהיה כפוף לתנאי המכירה שאותו צד שלישי סיפק לך. אם בחרת לעשות חוזה עם צד שלישי, האתר  www.luvaton.com אינו פועל כמנהל או סוכן בחוזה זה. כאשר את מבצע הזמנה הנך מאשר כי אתה משתמש מורשה של כרטיס החיוב או האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה וכי יש ברשותך ההון הדרוש  כדי לכסות את העלות של הטובין אותם אתה מזמין. על ידי ביצוע הזמנה אתה גם אחראי שכל הפרטים שנמסרו לנו הם מדויקים ונכונים. משום שעלויות של שירותים, מוצרים  וחומרי גלם של ספקים עשויות להשתנות, כל המחירים המפורסמים כפופים לשינויים.

(א) החוזה שלנו

לאחר ביצוע הזמנה, אתה תקבל הודעת דוא”ל. הודעה זו מהווה כאישור שביצעת את הפעולה אך לא מהווה כקבלה של ההזמנה על ידינו.החוזה בינינו יווצר רק כאשר תקבל מאיתנו דוא”ל לפיו המוצרים שהזמנת כבר נשלחו אליך.

רק המוצרים המפורטים בהודעת הדואר האלקטרונית שנשלחת אליך  בעת המשלוח ייכללו בחוזה בינינו.

(ב) תמחור וזמינות

בעוד אנו מנסים לוודא שכל הפרטים, התיאורים והמחירים המופיעים באתר זה מדויקים, שגיאות עלולות להתרחש. אם גילינו שהתקיימה שגיאה במחיר של המוצרים שאותם הזמנת אנו נודיע לך על כך בהקדם האפשרי וניתן לך את האפשרות לאשר מחדש את ההזמנה במחיר הנכון או לבטלה. אם אנחנו לא מצליחים ליצור איתך קשר נתייחס להזמנה זו כמבוטלת. אם תחבר לבטל את ההזמנה לאחר שכבר שלמת עבורה, תקבל החזר מלא.

עלויות משלוח תחויבנה בנוסף; חיובים נוספים כגון אלה מוצגים בבירור במעמד השלמת ההזמנה ויכללו בסה”כ המחיר בעמוד הקופה.

(ג) תשלום

עם קבלת ההזמנה שלך אנחנו נבצע בדיקת אישור סטנדרטית על כרטיס האשראי כדי להבטיח שישנו ההון הדרוש להשלמת העסקה. הכרטיס שלך יחויב כאשר האישור יתקבל. הכספים שיתקבלו בחיוב של כרטיס האשראי שלך יהוו פיקדון כנגד ערך המוצרים שברצונך לרכוש. לאחר שהמוצרים נשלחו ונשלחה אליך הודעת אישור כספי הפיקדון ישמשו כתמורה בעד ערך המוצרים שרכשת כמופיע בדוא”ל האישור.

כתב ויתור חבות

החומר המוצג באתר זה מסופק ללא כל ערבויות, תנאים או אחריות בדבר דיוק המידע. אלא אם צוין במפורש אחרת, במידה המירבית המותרת על פי חוק, האתר www.luvaton.com וספקיו, ספקי תוכן ומפרסמים, בזאת אינם כוללים במפורש את כל התנאים, האחריות ותנאים נוספים אשר עלולים להשתמע מהחוק, המשפט המקובל או לפי חוק ההון העצמי ולא יהיו אחראיים לכל נזק שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי, עונשי או מקרי, או דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, רווחים, נתונים או נכסים בלתי מוחשיים אחרים, פגיעה במוניטין או את עלות הקניה של סחורות ושירותים חלופיים, הנובעים או הקשורים לשימוש, אי יכולת להשתמש, ביצועים או כשלים של אתר זה או האתרים המקושרים וכל חומר המפורסם בו, בלי קשר לשאלה אם הנזקים כאמור, היו צפויים מראש או שעלו בחוזה, עוולה, הון עצמי, שבו, לפי חוק, במשפט מקובל או אחר. הדבר אינו משפיע על החבות של www.luvaton.com בנוגע למוות או פציעה כתוצאה מרשלנות שלו, מצג שווא, הטעיה באשר לעניין עקרוני או כל התחייבות אחרת אשר לא ניתן לשלול או להגביל על פי כל דין.

קישור לאתר זה

אתה מוזמן לספק קישור לדף הבית שלנו, בתנאי שתעשה זאת בצורה הוגנת וחוקית ואינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו, אבל אסור לך להקים קישור בדרך שתרמוז על כל צורה של קשר, שיתוף פעולה, אישור או תמיכה מצידנו כאשר זו אינה קיימת. אסור לך ליצור קישור מכל אתר שאינו בבעלותך. אין להטמיע פריים של אתר זה בכל אתר אחר, וכן אינך רשאי ליצור קישור לכל חלק באתר זה מלבד בדף הבית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את האישור ליצירת קישורים ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור לגבי הבעלות על סימנים מסחריים, תמונות של אישים וזכויות יוצרים של צד שלישי

למעט במקום בו מצויין במפורש אחרת, כל אדם (לרבות השמות והתמונות שלו), הסימנים המסחריים והתוכן של צד שלישי, שירותים ו / או מקומות המוצגים באתר זה הוא בשום אופן לא קשור או מזוהה עםwww.luvaton.com ואין להסתמך על קיומם של קשר או זיקה אלה. כל הסימנים המסחריים / שמות מובלטים באתר זה הנם בבעלות בעלי הסימן המסחרי בהתאמה. במקומות בהן סימן מסחרי או שם מותג מוצגים, הם משמשים אך ורק כדי לתאר או לזהות את המוצרים והשירותים ובשום אופן אין הדבר מרמז על אישורם או קשרם לאתר  www.luvaton.com.

פיצוי כספי

אתה מסכים לשפות ולפצות, ולהגן על חפותו של האתר www.luvaton.com, מנהליה, נושאי משרה, עובדים, יועצים, סוכנים, שותפים, מכל וכל תביעות צד ג ‘, אחריות, נזקים ו / או הוצאות (כולל, אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מהשימוש שלך באתר זה או הפרה של תנאי השימוש.

שינויים

לאתר www.luvaton.com שמורה הזכות לפי שיקול דעתו המוחלט, בכל עת וללא הודעה מראש,  לתקן, להסיר או לשנות את השירותים ו / או כל דף של אתר זה.

פַסְלוּת

אם חלק כלשהו של תנאי השימוש הוא בלתי ניתן לאכיפה (כולל כל תנאי שבו אנחנו מסירים את התחייבות שלנו כלפיך) יכולת האכיפה של כל חלק אחר של תנאי השימוש לא תושפע וכל הסעיפים האחרים ישארו בתוקף מלא. עד כה ככל האפשר לנתק כל סעיף / תת-סעיף או חלק של סעיף / תת סעיף כדי להבהיר שהחלק הנותר תקף, הסעיף יפורש בהתאם. לחלופין, אתה מסכים כי ניתן יהיה לתקן ולפרש את הסעיף באופן הדומה ביותר למשמעות המקורית של הסעיף /תת סעיף כפי שמתיר החוק.

תלונות

אנו מנהלים הליך תלונות בו נשתמש כדי לנסות לפתור סכסוכים כאשר הם קורים; אנא יידע אותנו אם יש לך טענות או הערות.

ויתור

אם תפר תנאים אלה ואנחנו לא לבצע כל פעולה, אנחנו עדיין נהיה זכאים לזכויות שלנו בכל מצב אחר שבו אתה להפר תנאים אלה.

ההסכם כולו

תנאי השימוש הנ”ל מהווים את ההסכם המלא של הצדדים והוא גובר על כל וכל ההסכמים הקודמים והעתידיים בינך לבין www.luvaton.com. כל ויתור על כל הוראה של תנאי השימוש יהיה יעיל רק אם ייערך בכתב וכולל חתימה.

  • No products in the cart.